loading

Hình thức thanh toán

Cập nhật: 3/2/2017 - Lượt xem: 1573
Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện hoặc theo giá bán đã được niêm yết.